Κεφάλαιο 6, έκδοση R5Adobe PDF (399.71 kB)
Title Details:
The Bipolar Transistor
Authors: Kiziroglou, Michail
Reviewer: Karafyllidis, Ioannis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Electronics
Digital Electronics
Analog Electronics
Applications
Prototyping
Description:
Abstract:
Το εργαστήριο αυτό είναι εισαγωγικό στις διατάξεις τριών ακροδεκτών. Η αρχή λειτουργίας του τρανζίστορ, επιλέγεται να εξηγηθεί δίνοντας έμφαση στην εξάρτηση της αγωγιμότητας μεταξύ των ακροδεκτών συλλέκτη (Collector) και εκπομπού (Emitter), από την τάση μεταξύ βάσης (Base) και εκπομπού. Η συμπεριφορά του αμφιπολικού τρανζίστορ μελετάται με προσομοίωση και εργαστηριακές μετρήσεις. Χρησιμοποιώντας έναν διαιρέτη τάσης με μεταβλητή αντίσταση, εφαρμόζονται διάφορες τιμές τάσης μεταξύ βάσης και εκπομπού του τρανζίστορ και μετράται η I V χαρακτηριστική των ακροδεκτών συλλέκτη– εκπομπού για κάθε μία από αυτές. Για τις μετρήσεις I-V, χρησιμοποιείται μια δεύτερη μεταβλητή αντίσταση η οποία μεταβάλλει την τάση που εφαρμόζεται μεταξύ συλλέκτη και εκπομπού, VCE .
Table of Contents:
6.1 Θεωρητική εισαγωγή
6.2 Προετοιμασία
6.3 Bοηθητικές πληροφορίες
6.4 Πειραματικό Μέρος
Linguistic Editors: Tsiadimou, Anastasia
Technical Editors: Zinas, Nikolaos
Bafera, Zoe
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4474
Bibliographic Reference: Kiziroglou, M. (2015). The Bipolar Transistor [Chapter]. In Kiziroglou, M. 2015. Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4474
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions