Κεφάλαιο 1, έκδοση R5Adobe PDF (372.56 kB)
Title Details:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προσομοίωση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
Authors: Kiziroglou, Michail
Reviewer: Karafyllidis, Ioannis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Electronics
Digital Electronics
Analog Electronics
Applications
Prototyping
Description:
Abstract:
Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο του συγγράμματος εργαστηριακών ασκήσεων ηλεκτρονικής γίνεται μια εισαγωγή στην προσομοίωση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Μια περιγραφική επεξήγηση του όρου «προσομοίωση κυκλώματος» μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Είναι η σχεδίαση ενός κυκλώματος στον υπολογιστή και ο αυτόματος υπολογισμός (από τον υπολογιστή) της αναμενόμενης λειτουργίας του. Ο υπολογιστής, μπορεί και κάνει αυτόν τον υπολογισμό χρησιμοποιώντας μαθηματικά «μοντέλα» των διάφορων διατάξεων σε συνδυασμό με τους νόμους του Kirchhoff για τα κυκλώματα.
Table of Contents:
1.1 (πολύ) Γενικές Πληροφορίες
1.2 Σύντομες οδηγίες για το πρόγραμμα PSPICE
1.3 Σχεδιασμός κυκλώματος
1.4 Προσομοίωση
1.5 Παραμετρική προσομοίωση (DC Sweep)
1.6 Εγκατάσταση βιβλιοθήκης στο PSpice
1.7 Χρήσιμες σημειώσεις
1.8 Πηγές για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες
Linguistic Editors: Tsiadimou, Anastasia
Technical Editors: Zinas, Nikolaos
Bafera, Zoe
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4472
Bibliographic Reference: Kiziroglou, M. (2015). ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Προσομοίωση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων [Chapter]. In Kiziroglou, M. 2015. Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4472
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions