DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Εγχειρίδιο για την σωματική αξιολόγηση αθλητών: δοκιμασίες εργαστηρίου και πεδίου για την επιστημονική υποστήριξη του αγωνιστικού αθλητισμού
Υπότιτλος: Σωματική Αξιολόγηση Αθλητών
Συγγραφείς:Καρατζαφέρη, Χριστίνα
Γκιάτα, Παρασκευή
Θεοφιλίδης, Γιώργος
Καλτσάτου, Αντωνία
Καπνιά, Αρετή
Καρυώτη, Αγγελική
Κρασέ, Αργυρώ
Κουτεντάκης, Γιάννης
Μήτρου, Γεωργία
Μπογδάνης, Γρηγόρης
Ροκά, Βιολέτα
Πουλιανίτη, Κωνσταντίνα
Σκούμπα, Αγγελική
Σταυρόπουλος-Καλίνογλου, Αντώνιος
Σακκάς, Γιώργος
Στεφανίδης, Ιωάννης
Σύρμος, Νικόλαος
Τερζής, Γεράσιμος
Τσιμέας, Παναγιώτης
Φλουρής, Ανδρέας
Κριτικός Αναγνώστης: Φιλίππου, Αναστάσιος
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο θα αναπτυχθούν ζητήματα που αφορούν την αξιολόγηση της σωματικής κατάστασης σε άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό και θα παρουσιαστούν πρωτόκολλα αξιολόγησης των συνιστωσών της σωματικής τους επάρκειας (fitness). Ο στόχος είναι να προσφέρουμε στους φοιτητές Σχολών Φ.Α. και Αθλητισμού και άλλων συναφών σχολών τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την μελλοντική ενασχόλησή τους με τον τομέα του αγωνιστικού αθλητισμού, αλλά και της αναψυχής, με γνώμονα την ασφάλεια των ασκουμένων και την έγκυρη και αξιόπιστη συλλογή δεδομένων. Συνοπτικά: Στο 1ο κεφάλαιο, θα γίνει εκτενής αναφορά στα απαραίτητα συστατικά του ιατρικού ελέγχου που είναι απαραίτητη προϋπόθεση πριν την έναρξη της ενασχόλησης με αθλητική δραστηριότητα. Θα ακολουθήσει συζήτηση για πιθανά σφάλματα τα οποία μπορεί να γίνουν κατά τη διεξαγωγή των δοκιμασιών και να οδηγήσουν σε λάθος εκτίμηση, στους τρόπους αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, καθώς και θα προταθούν κριτήρια για την επιλογή των καταλληλότερων δοκιμασιών (Κεφ. 2). Στην συνέχεια (Κεφ. 3) θα αναπτυχθούν οι τεχνικές και θα περιγραφεί εξειδικευμένος εξοπλισμός που απαιτείται για την υλοποίηση πρωτοκόλλων αξιολόγηση της σωματικής σύστασης και σωματοδομής. Θα ακολουθήσει εκτενής περιγραφή των μεθόδων μέτρησης της καρδιακής απόδοσης (Κεφ. 4), της μυϊκής δύναμης και ισχύος (Κεφ. 5), της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου (Κεφ. 6), της παραγωγής γαλακτικού οξέος (Κεφ.7), της ταχύτητας (Κεφ. 8), και της ευκινησίας. Επειδή στα σύγχρονα εργομετρικά κέντρα γίνεται και βιοχημική αξιολόγηση θα αναπτυχθούν τα πρωτόκολλα αξιολόγησης αιματολογικών δεικτών που συνηθίζονται διεθνώς (Κεφ 10). Στο Κεφ. 11 θα δοθούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις τυπικού εργομετρικού ελέγχου αθλητών από διάφορα αγωνίσματα. Τέλος, το εγχειρίδιο θα ολοκληρωθεί με την ανάπτυξη θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας (Κεφ.12).
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Βοήθημα
URI: http://hdl.handle.net/11419/4443
ISBN: 978-960-603-496-1
ID Ευδόξου: 320343
Βιβλιογραφική Αναφορά:Καρατζαφέρη, Χ., Γκιάτα, Π., Θεοφιλίδης, Γ., Καλτσάτου, Α., Καπνιά, Α., Καρυώτη, Α., Κρασέ, Α., Κουτεντάκης, Γ., Μήτρου, Γ., Μπογδάνης, Γ., Ροκά, Β., Πουλιανίτη, Κ., Σκούμπα, Α., Σταυρόπουλος-Καλίνογλου, Α., Σακκάς, Γ., Στεφανίδης, Ι., Σύρμος, Ν., Τερζής, Γ., Τσιμέας, Π., Φλουρής, Α. 2015. Εγχειρίδιο για την σωματική αξιολόγηση αθλητών: δοκιμασίες εργαστηρίου και πεδίου για την επιστημονική υποστήριξη του αγωνιστικού αθλητισμού. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4443
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. Ιατρικός έλεγχος αθλουμένων
2. Μέτρηση-Δοκιμασία-Αξιολόγηση
3. Αξιολόγηση σωματομετρικών χαρακτηριστικών και σωματικής σύστασης
4. Μέτρηση καρδιακής απόδοσης
5. Μέτρηση Μυϊκής Δύναμης και Ισχύος
6. Μέτρηση Μέγιστης Πρόσληψης Οξυγόνου (VΟ2max)
7. Αξιολόγηση παραγωγής γαλακτικού οξέος
8. Μέτρηση και αξιολόγηση ταχύτητας
9. Μέτρηση και αξιολόγηση της ευκινησίας
10. Βιοχημικός έλεγχος και αξιολόγηση
11. Θέματα υγιεινής και ασφάλειας
12. Περιπτωσιολογία
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Σχετικά Μαθήματα: 
1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ]
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ]
3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ]
4. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ]
5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ]
6. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Ι [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ]
7. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ]
Γλωσσική Επιμέλεια: Ψαθά, Ελένη
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες της Ζωής

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF13,13 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication10,29 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA