DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Modern Greek grammar notes for absolute beginners
Υπότιτλος: Μια φιλική προς τον χρήστη γραμματική για τα επίπεδα Α1-Α2
Συγγραφείς:Πουλοπούλου, Μαρία
Κριτικός Αναγνώστης: Σταμούλη, Σπυριδούλα
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΓΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΨΗ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Πρόκειται για μια αγγλόφωνη γραμματική της Νέας Ελληνικής, που επιχειρεί να παρουσιάσει στον αλλόφωνο αναγνώστη τα «βασικά» ελληνικά με εύληπτο και σαφή τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο α) η παρουσίαση των γραμματικών φαινομένων (και ως προς την ανάλυση και ως προς την ιεράρχησή τους) βασίζεται περισσότερο στην πορεία εκμάθησης της γλώσσας και στη «ρητορική» της παράδοσης στην τάξη και όχι στη συμβατική περιγραφή της σχολικής γραμματικής, β) πέρα από την καθαυτό περιγραφή, έμφαση δίδεται στους μηχανισμούς που θα πρέπει να αναπτύξει ένας αλλόφωνος ώστε να χειριστεί το εκάστοτε φαινόμενο (για παράδειγμα πώς θα πρέπει κάποιος να μαθαίνει το γένος των ουσιαστικών), γ) τα γραμματικά φαινόμενα συνοδεύονται από πλήθος παραδειγμάτων (με ηχητική επένδυση) για την πληρέστερη εμπέδωσή τους, δ) για την παρουσίαση των φαινομένων αυτών χρησιμοποιήθηκε μια κατά το δυνατόν απλουστευμένη εκδοχή της σχετικής ορολογίας (για παράδειγμα αντί του όρου φώνημα/phoneme επιλέχθηκε ο όρος φθόγγος/sound), ε) οι γραμματικές πληροφορίες συνοδεύονται από πρακτικές οδηγίες «ασφαλούς πλοήγησης» στην Ελληνική (πώς λημματογραφούνται ουσιαστικά ή ρήματα), στ) η παρουσίαση των γραμματικών φαινομένων συνοδεύεται από εκτενή σχολιασμό προβληματικών για την εκμάθηση της γλώσσας πεδίων (κυρίως συντακτικές και λεξιλογικές διαφορές, οι οποίες παρουσιάζονται στο τελευταίο κεφάλαιο), με συνεχείς αναφορές στη χρήση και στην προφορά, ζ) το καθαυτό γραμματικό υλικό συμπληρώνεται από επικοινωνιακά και πολιτισμικά σχόλια που έχουν γλωσσική συνάφεια.
Το βιβλίο, που αποτελείται από 11 κεφάλαια, Παράρτημα και Γλωσσάριο με τη μορφή συνεχούς κειμένου, προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών επιπέδων Α1/Α2 των μαθημάτων της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, αφορά όμως και όλους όσοι μαθαίνουν ή διδάσκουν τα «βασικά» ελληνικά ή θέλουν να αποκτήσουν μια γενική εικόνα της Νέας Ελληνικής μέσα από μια γραμματική της.
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Βοήθημα
URI: http://hdl.handle.net/11419/4393
ISBN: 978-960-603-129-8
ID Ευδόξου: 320337
Βιβλιογραφική Αναφορά:Πουλοπούλου, Μ. 2015. Modern Greek grammar notes for absolute beginners. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4393
Γλώσσα: Αγγλικά
Αποτελείται από: 1. Τα βασικά
2. Ουσιαστικά και ρήματα
3. Ουσιαστικών συνέχεια: Η ονομαστική και η αιτιατική
4. Ρημάτων συνέχεια: Ο νεοελληνικός ενεστώτας
5. Πριν από το ουσιαστικό: Επίθετα, και όχι μόνο
6. Στη θέση του ουσιαστικού: Οι αντωνυμίες
7. Σχετικά με το ρήμα: Οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί
8. Ένας χρόνος από το παρελθόν: Ο νεοελληνικός αόριστος
9. Προς το μέλλον: Ο νεοελληνικός (απλός) μέλλοντας, και όχι μόνο
10. Επιστροφή στα ουσιαστικά: Η γενική
11. Πέρα από τη γραμματική: Κάποιες παρατηρήσεις για το λεξιλόγιο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Τεχνική Επεξεργασία: Μοράκης, Κωνσταντίνος
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF3,43 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication107,76 MB-Kατεβάστε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA