DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Εδαφικές διεργασίες και αποκατάσταση εδαφών
Συγγραφείς:Παπαθεοδώρου, Ευφημία
Στάμου, Γεώργιος
Κριτικός Αναγνώστης: Ορφανουδάκης, Μιχαήλ
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΕΔΑΦΟΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΝΙΔΑ
Μ ΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΔΑΦΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Δεδομένης της ερευνητικής ενασχόλησης των συγγραφέων με την βιολογία εδάφους προτείνεται η συγγραφή βιβλίου με αντικείμενο την αποκατάσταση χερσαίων σχηματισμών. Το αντικείμενο αυτό ικανοποιεί τις ανάγκες του μαθήματος Προστασία, Βιοπαρακολούθηση και Αποκατάσταση Οικολογικών Συστημάτων που διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ.
Ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας έδειξε ότι δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από εγχειρίδια που, στο τεχνοκρατικό συμφραζόμενο, περιορίζονται να παρέχουν οδηγίες για τις τεχνικές που κάποιος θα πρέπει να ακολουθήσει ώστε να αποκαταστήσει υποβαθμισμένους/κατεστραμμένους οικολογικούς σχηματισμούς. Στόχος του προτεινομένου συγγράμματος, αντίθετα, είναι να παρουσιάσει την οικολογική θεωρητική βάση που θα καθοδηγεί εκείνον που εφαρμόζει προγράμματα αποκατάστασης, παίρνει αποφάσεις για το ποια βήματα θα ακολουθήσει και διαθέτει κριτήρια ώστε να επανασχεδιάζει δράσεις αποκατάστασης όταν η προσπάθεια αποδειχθεί ανεπιτυχής.
Αναφέρθηκε ότι το βιβλίο θα εστιάζει στην αποκατάσταση χερσαίων σχηματισμών, ακρογωνιαίος λίθος των οποίων είναι το έδαφος. Γιαυτό η παρουσίαση των δομικών στοιχείων του εδάφους (βιοτικών και αβιοτικών) καθώς και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση κρίνεται απαραίτητη. Άλλωστε, τα εγχειρήματα αποκατάστασης αποβλέπουν στη διαχείριση αυτών των αλληλεπιδράσεων με στόχο τη δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος.
Το προτεινόμενο βιβλίο θα χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη θα εστιάζει στη περιγραφή των α-
βιοτικών και βιοτικών στοιχείων του εδαφικού συστήματος και στις διεργασίες που παράγουν οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Η δεύτερη ενότητα θα αναφέρεται στη θεωρία της οικολογίας της αποκατάστασης και στο πως έννοιες από το πεδίο της οικολογίας των βιοκοινοτήτων, όπως διαδοχή, διαταραχή, μεταπληθυσμός, διασπορά, απόθεμα ειδών κλπ. βρίσκουν την εφαρμογής τους εντός των
προγραμμάτων αποκατάστασης. Η Τρίτη, τέλος, ενότητα θα περιγράφει τεχνικές
αποκατάστασης ανάλογα με το υπό ανάταξη σύστημα.
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Σύγγραμμα
URI: http://hdl.handle.net/11419/4292
ISBN: 978-960-603-314-8
ID Ευδόξου: 320328
Βιβλιογραφική Αναφορά:Παπαθεοδώρου, Ε., Στάμου, Γ., 2015. Εδαφικές διεργασίες και αποκατάσταση εδαφών. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4292
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. Αβιοτικό εδαφικό περιβάλλον
2. Ενζυμα στο έδαφος
3. Εδαφικό τροφικό πλέγμα
4. Θεωρία αποκατάστασης: κλασικές προσεγγίσεις
5. Θεωρία της αποκατάστασης: νεότερες προσεγγίσεις
6. Βιολογικοί πόροι στο έδαφος και αποκατάσταση
7. Αποκατάσταση συστημάτων
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Σχετικά Μαθήματα: 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ]
Γλωσσική Επιμέλεια: Σαλτίδου, Θεοδώρα
Τεχνική Επεξεργασία: Καρακώστας, Αναστάσιος
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες της Ζωής

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF22,1 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication21,83 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA