ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6EPUB (300.34 kB)
Download
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Adobe PDF (804.46 kB)
Title Details:
Πράσινος Τουρισμός
Authors: Paitsinis Kosta, Georgios
Yfantidou, Georgia
Reviewer: Laloumis, Dimitrios
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > LIFE SCIENCES > SPORT AND ATHLETIC SCIENCE/PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE > SPORT ADMINISTRATION AND MANAGEMENTS > SPORT TOURISM
Keywords:
Sport Tourism
Green Tourism
Accessibility
People With Disabilities
Tourist Roles
Needs
Description:
Abstract:
Ο Πράσινος Τουρισμός όρος συχνά χρησιμοποιείται σε συνάρτηση µε την επιθυµία για µία ισόρροπη προσέγγιση του τουριστικού σχεδιασµού. Ο Βramwell (1990) ορίζει τον «πράσινο τουρισµό», σαν τουρισµό ο οποίος αναβαθμίζει τα τοπικά πολιτιστικά στοιχεία, λειτουργεί κάτω από τον έλεγχο των τοπικών κοινωνιών παρέχοντας απασχόληση, αλλά και διατηρώντας τα οικονοµικά οφέλη εντός των τοπικών κοινωνιών. Στην πραγµατικότητα, πολλές φορές, ο παραπάνω ορισµός, ελάχιστα πιστοποιείται, δεδοµένου ότι δεν είναι λίγες οι φορές όπου τα οικονοµικά οφέλη διαφεύγουν των τοπικών κοινωνιών προς το εξωτερικό.
Technical Editors: Yfantidou, Georgia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4262
Bibliographic Reference: Paitsinis Kosta, G., & Yfantidou, G. (2015). Πράσινος Τουρισμός [Chapter]. In Paitsinis Kosta, G., & Yfantidou, G. 2015. Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4262
Language: Greek
Is Part of: Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions