ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5EPUB (265.59 kB)
Download
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Adobe PDF (541.91 kB)
Title Details:
Τουριστική Εικόνα - Τουριστικό Μάρκετινγκ
Authors: Paitsinis Kosta, Georgios
Yfantidou, Georgia
Reviewer: Laloumis, Dimitrios
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > LIFE SCIENCES > SPORT AND ATHLETIC SCIENCE/PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE > SPORT ADMINISTRATION AND MANAGEMENTS > SPORT TOURISM
Keywords:
Sport Tourism
Green Tourism
Accessibility
People With Disabilities
Tourist Roles
Needs
Description:
Abstract:
Οι τουριστικοί μάρκετερ πιστεύουν πως οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι σημαντικοί στην αύξηση του εισοδήματος των προορισμών και στην εξοικονόμηση πόρων για προώθηση. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των τουριστικών προϊόντων και των υπηρεσιών, οι μάρκετερ των προορισμών αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέλκυση των ταξιδιωτών σε ένα αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, οι τουρίστες έχουν πολλές επιλογές που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ταξιδιωτικές τους ανάγκες, γεγονός που επηρεάζει την επιλογή προορισμού. Οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι πολύ ελκυστική παράμετρος για την προοπτική ενός προορισμού, διότι μειώνουν τα μακροχρόνια κόστη προώθησης (Jang et al., 2007).
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4261
Bibliographic Reference: Paitsinis Kosta, G., & Yfantidou, G. (2015). Τουριστική Εικόνα - Τουριστικό Μάρκετινγκ [Chapter]. In Paitsinis Kosta, G., & Yfantidou, G. 2015. Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4261
Language: Greek
Is Part of: Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions