ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3EPUB (279.94 kB)
Download
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Adobe PDF (476.51 kB)
Title Details:
Κίνητρα και Κοινωνικο-ψυχολογικές Ανάγκες
Authors: Paitsinis Kosta, Georgios
Yfantidou, Georgia
Reviewer: Laloumis, Dimitrios
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > LIFE SCIENCES > SPORT AND ATHLETIC SCIENCE/PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE > SPORT ADMINISTRATION AND MANAGEMENTS > SPORT TOURISM
Keywords:
Sport Tourism
Green Tourism
Accessibility
People With Disabilities
Tourist Roles
Needs
Description:
Abstract:
Το κίνητρο είναι ο γενικός όρος για όλες τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην έναρξη, την κατεύθυνση και τη διατήρηση των σωματικών και ψυχολογικών δραστηριοτήτων, οι οποίες πηγάζουν από τις ανάγκες του ατόμου. Για τους ανθρώπους των πόλεων ο τουρισμός σήμερα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Τα τουριστικά κίνητρα πηγάζουν από τις βιολογικές, ψυχολογικές, κοινωνικές, αλλά και τις οικογενειακές ανάγκες. Ως κίνητρα για την επιλογή ενός προορισμού μπορούν να θεωρηθούν οι κλιματολογικές συνθήκες και το πολιτιστικό υπόβαθρο του προορισμού. Επίσης, υπάρχουν τα διαπροσωπικά κίνητρα, αφού κάποιοι τουρίστες ταξιδεύουν με σκοπό να συναντήσουν την οικογένεια, ή τους φίλους τους, ή ακόμη και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Κίνητρο, λοιπόν, είναι και η επιθυμία του ατόμου για καινοτομία. Οι άνθρωποι μπορούν να ταξιδέψουν κάπου επειδή αναζητούν μια καινούργια εμπειρία.
Technical Editors: Yfantidou, Georgia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4259
Bibliographic Reference: Paitsinis Kosta, G., & Yfantidou, G. (2015). Κίνητρα και Κοινωνικο-ψυχολογικές Ανάγκες [Chapter]. In Paitsinis Kosta, G., & Yfantidou, G. 2015. Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4259
Language: Greek
Is Part of: Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions