Κεφάλαιο 2: Μάνατζμεντ κατασκηνώσεωνAdobe PDF (1.3 MB)
Title Details:
Μάνατζμεντ κατασκηνώσεων
Authors: Ioannidou, Evangelia
Reviewer: Kouthouris, Charilaos
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > LIFE SCIENCES > SPORT AND ATHLETIC SCIENCE/PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE
Keywords:
Camping
Management
Marketing
Leisure / Recreation
Personnel Training
Education Of Children And Youth
Play
Description:
Abstract:
Θέματα κεφαλαίου:

5 Στοιχεία διοίκησης και οργανωσιακής συμπεριφοράς
Τι είναι μάνατζμεντ κατασκηνώσεων;
Βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ των κατασκηνώσεων
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κατασκηνώσεων ως μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων
Προγραμματισμός/σχεδιασμός
Οργάνωση
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Έλεγχος

6 Θέματα επαγγελματικών δραστηριοτήτων
Γνώσεις και δεξιότητες των μάνατζερ των κατασκηνώσεων
Ο ρόλος του αρχηγού/ μάνατζερ/ ιδιοκτήτη της κατασκήνωσης
Εργασιακή ικανοποίηση
Διαχείριση των συγκρούσεων
Διαχείριση των παραπόνων των πελατών
Αποτελεσματική επικοινωνία

7 Ηγεσία στις κατασκηνώσεις
Έννοια και αναγκαιότητα της ηγεσίας
Μοντέλα ηγεσίας / σύγχρονα στυλ ηγεσίας
Μάνατζμεντ και ηγεσία
Ηγετικές δεξιότητες
Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων
Table of Contents:
5 Στοιχεία διοίκησης και οργανωσιακής συμπεριφοράς
5.1 Τι είναι μάνατζμεντ κατασκηνώσεων;
5.2 Βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ των κατασκηνώσεων
5.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κατασκηνώσεων ως μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων
5.4 Προγραμματισμός/σχεδιασμός
5.5 Οργάνωση
5.6 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
5.7 Έλεγχος

6 Θέματα επαγγελματικών δραστηριοτήτων
6.1 Γνώσεις και δεξιότητες των μάνατζερ των κατασκηνώσεων
6.2 Ο ρόλος του αρχηγού/ μάνατζερ/ ιδιοκτήτη της κατασκήνωσης
6.3 Εργασιακή ικανοποίηση
6.4 Διαχείριση των συγκρούσεων
6.5 Διαχείριση των παραπόνων των πελατών
6.6 Αποτελεσματική επικοινωνία

7 Ηγεσία στις κατασκηνώσεις
7.1 Έννοια και αναγκαιότητα της ηγεσίας
7.2 Μοντέλα ηγεσίας / σύγχρονα στυλ ηγεσίας
7.3 Μάνατζμεντ και ηγεσία
7.4 Ηγετικές δεξιότητες
7.5 Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων
Linguistic Editors: Tziafa, Eleni
Technical Editors: Koumartzis, Nikolaos
Graphic Editors: Koumartzis, Nikolaos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4164
Bibliographic Citation: Ioannidou, E. (2015). Μάνατζμεντ κατασκηνώσεων [Chapter]. In Ioannidou, E. 2015. Μάνατζμεντ μάρκετινγκ και αναψυχή κατασκηνώσεων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 2. http://hdl.handle.net/11419/4164
Language: Greek
Is Part of: Μάνατζμεντ μάρκετινγκ και αναψυχή κατασκηνώσεων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions