Κεφάλαιο 1: ΚατασκηνώσειςAdobe PDF (747.28 kB)
Title Details:
Κατασκηνώσεις
Authors: Ioannidou, Evangelia
Reviewer: Kouthouris, Charilaos
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > LIFE SCIENCES > SPORT AND ATHLETIC SCIENCE/PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE
Keywords:
Camping
Management
Marketing
Leisure / Recreation
Personnel Training
Education Of Children And Youth
Play
Description:
Abstract:
Στο καφάλαιο αυτό περιγράφονται και αναλύονται τα παρακάτω θέματα:
1 Ο κατασκηνωτικός θεσμός
Τι είναι κατασκήνωση;
Ιστορική εξέλιξη στο διεθνή χώρο
Ιστορική εξέλιξη στην Ελλάδα
Είδη κατασκηνώσεων

2 Η δομή της κατασκηνωτικής αγοράς
Η κατασκήνωση ως οργανισμός και επιχείρηση
Παιδικές κατασκηνώσεις διαμονής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις διαμονής
Σύγχρονη πραγματικότητα / προκλήσεις των κατασκηνώσεων

3 Οι υπηρεσίες / προϊόντα των κατασκηνώσεων
Το κατασκηνωτικό προϊόν
Τα χαρακτηριστικά των κατασκηνώσεων
Ειδικά χαρακτηριστικά του κατασκηνωτικού προϊόντος
Προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των κατασκηνωτικών υπηρεσιών

4 Το Περιβάλλον των Κατασκηνώσεων
Εσωτερικό Περιβάλλον
Εξωτερικό Περιβάλλον
Ανάλυση των 5 Δυνάμεων Porter
Ανάλυση SWOT
Table of Contents:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγικές έννοιες των κατασκηνώσεων

1. Ο ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ
1.1 Τι είναι κατασκήνωση;
1.2 Ιστορική εξέλιξη στον διεθνή χώρο
1.3 Ιστορική εξέλιξη στην Ελλάδα
1.4 Είδη κατασκηνώσεων

2. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
2.1 Η κατασκήνωση ως οργανισμός και επιχείρηση
2.2 Παιδικές κατασκηνώσεις διαμονής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
2.3 Ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις διαμονής
2.4 Σύγχρονη πραγματικότητα / προκλήσεις των κατασκηνώσεων

3. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
3.1 Το κατασκηνωτικό προϊόν
3.2 Τα χαρακτηριστικά των κατασκηνώσεων
3.3 Ειδικά χαρακτηριστικά του κατασκηνωτικού προϊόντος
3.4 Προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των κατασκηνωτικών υπηρεσιών

4. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
4.1 Εσωτερικό περιβάλλον
4.2. Εξωτερικό περιβάλλον
4.3 Ανάλυση των 5 Δυνάμεων Porter
4.4 Ανάλυση SWOT
Linguistic Editors: Tziafa, Eleni
Technical Editors: Koumartzis, Nikolaos
Graphic Editors: Koumartzis, Nikolaos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4163
Bibliographic Citation: Ioannidou, E. (2015). Κατασκηνώσεις [Chapter]. In Ioannidou, E. 2015. Μάνατζμεντ μάρκετινγκ και αναψυχή κατασκηνώσεων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 1. http://hdl.handle.net/11419/4163
Language: Greek
Is Part of: Μάνατζμεντ μάρκετινγκ και αναψυχή κατασκηνώσεων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions