Κεφάλαιο 5 του βιβλίουAdobe PDF (1.98 MB)
Title Details:
Construction Procedure I: Design of the Removable Partial Denture
Authors: Kotsiomyti, Eleni
Reviewer: Anastasiadou, Vasilikh
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > DENTISTRY > DENTAL SPECIALTIES > PROSTHODONTICS
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > DENTISTRY > MOUTH REHABILITATION
Keywords:
Removable Partial Denture
Prosthodontic Rehabilitation
Description:
Abstract:
Σύνοψη

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Άξονες σχεδίασης:
Κάλυψη εμβιομηχανικών απαιτήσεων
Κάλυψη βιολογικών απαιτήσεων

Βασικοί ορισμοί: Στήριξη, συγκράτηση, οριζόντια σταθερότητα
Περιγραφή της μερικής οδοντοστοιχίας
Στήριξη
Συγκράτηση
Οριζόντια σταθερότητα

Κινήσεις – στροφές κατά τη λειτουργία

Τα μέρη της μερικής οδοντοστοιχίας:
Μέρη που στηρίζουν τη μ.ο.
Μέρη που συγκρατούν τη μ.ο.
Μέρη που συνδέουν τα υπόλοιπα μέρη της μ.ο.

Μελέτη στον παραλληλογράφο

Σχεδίαση και σύγκλειση - εκτίμηση της ανταγωνίστριας γνάθου

Μελέτη στον αρθρωτήρα

Σχεδίαση στήριξης:
Γενικές αρχές
Επιλογή του τύπου και της θέσης των εφαπτήρων

Σχεδίαση συγκράτησης:
Γενικές αρχές
Επιλογή του τύπου και της θέσης των αγκίστρων
Έμμεση συγκράτηση

Σχεδίαση σύνδεσης:
Βασικές αρχές
Εναλλακτικές σχεδιάσεις μειζόνων συνδετήρων
Ελάσσονες συνδετήρες

Σχεδίαση οριζόντιας σταθερότητας

Εναλλακτικές σχεδιάσεις:
Κάλυψη δοντιών – στηριγμάτων με στεφάνες
Συνδυασμός ακίνητης και κινητής προσθετικής αποκατάστασης
Εναλλακτικοί τύποι συγκρατητήρων

Γενικοί κανόνες

Βιβλιογραφία

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
Table of Contents:
Σύνοψη

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Άξονες σχεδίασης:
Κάλυψη εμβιομηχανικών απαιτήσεων
Κάλυψη βιολογικών απαιτήσεων

Βασικοί ορισμοί: Στήριξη, συγκράτηση, οριζόντια σταθερότητα
Περιγραφή της μερικής οδοντοστοιχίας
Στήριξη
Συγκράτηση
Οριζόντια σταθερότητα

Κινήσεις – στροφές κατά τη λειτουργία

Τα μέρη της μερικής οδοντοστοιχίας:
Μέρη που στηρίζουν τη μ.ο.
Μέρη που συγκρατούν τη μ.ο.
Μέρη που συνδέουν τα υπόλοιπα μέρη της μ.ο.

Μελέτη στον παραλληλογράφο

Σχεδίαση και σύγκλειση - εκτίμηση της ανταγωνίστριας γνάθου

Μελέτη στον αρθρωτήρα

Σχεδίαση στήριξης:
Γενικές αρχές
Επιλογή του τύπου και της θέσης των εφαπτήρων

Σχεδίαση συγκράτησης:
Γενικές αρχές
Επιλογή του τύπου και της θέσης των αγκίστρων
Έμμεση συγκράτηση

Σχεδίαση σύνδεσης:
Βασικές αρχές
Εναλλακτικές σχεδιάσεις μειζόνων συνδετήρων
Ελάσσονες συνδετήρες

Σχεδίαση οριζόντιας σταθερότητας

Εναλλακτικές σχεδιάσεις:
Κάλυψη δοντιών – στηριγμάτων με στεφάνες
Συνδυασμός ακίνητης και κινητής προσθετικής αποκατάστασης
Εναλλακτικοί τύποι συγκρατητήρων

Γενικοί κανόνες

Βιβλιογραφία

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
Technical Editors: Paliokas, Ioannis
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3853
Bibliographic Reference: Kotsiomyti, E. (2015). Construction Procedure I: Design of the Removable Partial Denture [Chapter]. In Kotsiomyti, E., Emmanouil, I., & Pisiotis, A. 2015. Prosthodontic Rehabilitation with Removable Partial Dentures [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3853
Language: Greek
Is Part of: Prosthodontic Rehabilitation with Removable Partial Dentures
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions