Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την αριθμητική πρόγνωση του καιρού σε συνδυασμό με τις φυσικές και δυναμικές διεργασίες της ατμόσφαιρας, που αναλύονται σε μία προσομοίωση. Παρουσιάζεται, επίσης, το σύστημα των εξισώσεων που χρησιμοποιούν τα αριθμητικά μοντέλα για την περιγραφή της ατμοσφαιρικής κατάστασης. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός μοντέλου, όπως το πεδίο ολοκλήρωσης, η οριζόντια και κατακόρυφη διακριτοποίησή του, οι αρχικές και οριακές συνθήκες αναλύονται με παραδείγματα και διαδραστικά αντικείμενα. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο περιλαμβάνει επίσης μία θεωρητική εισαγωγή στα φασματικά μοντέλα και την αφομοίωση μετεωρολογικών δεδομένωνAdobe PDF (2.33 MB)
Title Details:
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Authors: Katsafados, Petros
Mavromatidis, Ilias
Reviewer: Papadopoulos, Anastasios
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > METEOROLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > CLIMATOLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > CLIMATOLOGY > CLIMATE CHANGE
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > METEOROLOGY > DYNAMIC METEOROLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > METEOROLOGY > PHYSICAL METEOROLOGY
Keywords:
Meteorology
Climatology
Climate Change
Description:
Abstract:
Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονες τεχνικές προσομοίωσης των διεργασιών της ατμόσφαιρας και η πρόγνωση καιρού. Γίνεται ανάλυση των φυσικών νόμων που διέπουν την ατμόσφαιρα και παρουσιάζονται εφαρμογές αριθμητικών μεθόδων προσομοίωσης καθώς και τα χαρακτηριστικά θεμελιωδών μοντέλων.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3712
Bibliographic Reference: Katsafados, P., & Mavromatidis, I. (2015). ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ [Chapter]. In Katsafados, P., & Mavromatidis, I. 2015. Εισαγωγή στη φυσική της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3712
Language: Greek
Consists of: 1. Κατακόρυφη μεταφορά αέριας μάζας
2. Προσομοίωση ψυχρής αέριας μάζας
Is Part of: Εισαγωγή στη φυσική της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions