Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αέριες μάζες, τα χαρακτηριστικά τους και οι αλληλεπιδράσεις τους με την επιφάνεια. Αέριες μάζες με διαφορετικά θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά, που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, ορίζουν τις μετωπικές επιφάνειες. Τα είδη των μετώπων συνοδεύονται από πρότυπα καιρού, τα οποία χαρακτηρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της ατμόσφαιρας. Η εργαστηριακή εφαρμογή περιλαμβάνει διαγράμματα και διαδραστικά αντικείμενα για την πρακτική εξάσκηση και κατανόηση της κίνησης των μετώπων και της μεταφοράς θερμοκρασίας στην ατμόσφαιραAdobe PDF (4.6 MB)
Title Details:
ΑΕΡΙΕΣ ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Authors: Katsafados, Petros
Mavromatidis, Ilias
Reviewer: Papadopoulos, Anastasios
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > METEOROLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > CLIMATOLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > CLIMATOLOGY > CLIMATE CHANGE
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > METEOROLOGY > DYNAMIC METEOROLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > METEOROLOGY > PHYSICAL METEOROLOGY
Keywords:
Meteorology
Climatology
Climate Change
Description:
Abstract:
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα είδη και τα χαρακτηριστικά των αερίων μαζών. Επίσης αναλύονται οι μηχανισμοί δημιουργίας τους και οι αλληλεπιδράσεις επιδράσεις με την επιφάνεια του πλανήτη.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3711
Bibliographic Reference: Katsafados, P., & Mavromatidis, I. (2015). ΑΕΡΙΕΣ ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ [Chapter]. In Katsafados, P., & Mavromatidis, I. 2015. Εισαγωγή στη φυσική της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3711
Language: Greek
Consists of: 1. Θερμό μέτωπο
2. Ψυχρό μέτωπο
3. Βαρομετρικό χαμηλό
4. Άτλας νεφών
Is Part of: Εισαγωγή στη φυσική της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions