Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η δομή και εξέλιξη μεγάλης και συνοπτικής κλίμακας ατμοσφαιρικών κινήσεων. Αναλύονται, επίσης, οι φαινόμενες και πραγματικές δυνάμεις που επηρεάζουν την κίνηση των αερίων μαζών, καθώς και τα χαρακτηριστικά του γεωστροφικού ανέμου και του ανέμου βαθμίδας. Η εργαστηριακή εφαρμογή στο τέλος του κεφαλαίου περιλαμβάνει διαδραστικές εφαρμογές και μετεωρολογικούς χάρτες για την κατανόηση της ισορροπίας δυνάμεων και τη δημιουργία του επιφανειακού ανέμουAdobe PDF (2.87 MB)
Title Details:
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Authors: Katsafados, Petros
Mavromatidis, Ilias
Reviewer: Papadopoulos, Anastasios
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > METEOROLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > CLIMATOLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > CLIMATOLOGY > CLIMATE CHANGE
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > METEOROLOGY > DYNAMIC METEOROLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > METEOROLOGY > PHYSICAL METEOROLOGY
Keywords:
Meteorology
Climatology
Climate Change
Description:
Abstract:
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο περιγράφεται η δομή και εξέλιξη των ατμοσφαιρικών κινήσεων μεγάλης και συνοπτικής κλίμακας σε μέσα γεωγραφικά πλάτη. Τα συνοπτικά συστήματα εξελλίσονται σε χωρική κλίμακα με τάξη μεγέθους εκατοντάδων χιλιομέτρων, έχουν χρονική εξέλιξη μίας ημέρας ή περισσότερων και αναπτύσσονται στα πρώτα 10 χιλιόμετρα της ατμόσφαιρας (τροπόσφαιρα). Οι συγκεκριμένες κινήσεις επηρεάζονται από την περιστροφή της Γης, βρίσκονται σε υδροστατική ισορροπία και η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας είναι τουλάχιστον τρεις τάξεις μεγέθους μικρότερη από τις αντίστοιχες οριζόντιες συνιστώσες. Στο τέλος του κεφαλαίου περιλαμβάνονται ένα σύνολο ασκήσεων και εφαρμογών.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3710
Bibliographic Reference: Katsafados, P., & Mavromatidis, I. (2015). ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ [Chapter]. In Katsafados, P., & Mavromatidis, I. 2015. Εισαγωγή στη φυσική της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3710
Language: Greek
Consists of: 1. Η επίδραση της δύναμης Coriolis στη διεύθυνση ενός κινούμενου σώματος
Is Part of: Εισαγωγή στη φυσική της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions