Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας και οι θεμελιώδεις νόμοι των αερίων που τη διέπουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατακόρυφη ισορροπία των δυνάμεων και στη στατική της ατμόσφαιρας. Η εργαστηριακή άσκηση στο τέλος του κεφαλαίου βοηθά στην κατανόηση των συνθηκών αστάθειας και ευστάθειας στην ατμόσφαιρα, μέσα από πλήθος διαγραμμάτων και διαδραστικών αντικειμένωνAdobe PDF (3.64 MB)
Title Details:
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Authors: Katsafados, Petros
Mavromatidis, Ilias
Reviewer: Papadopoulos, Anastasios
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > METEOROLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > CLIMATOLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > CLIMATOLOGY > CLIMATE CHANGE
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > METEOROLOGY > DYNAMIC METEOROLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > EARTH SCIENCES > METEOROLOGY > PHYSICAL METEOROLOGY
Keywords:
Meteorology
Climatology
Climate Change
Description:
Abstract:
Παρουσιάζονται οι βασικοί νόμοι της θερμοδυναμικής που διέπουν το ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Η θερμοδυναμική παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των ατμοσφαιρικών φαινομένων από τις στοιχειώδεις μικροφυσικές διεργασίες στα νέφη μέχρι τη γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή. Ένα σύνολο ασκήσεων και εφαρμογών περιλαμβάνονται στο τέλος του κεφαλαίου.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3709
Bibliographic Reference: Katsafados, P., & Mavromatidis, I. (2015). ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ [Chapter]. In Katsafados, P., & Mavromatidis, I. 2015. Εισαγωγή στη φυσική της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3709
Language: Greek
Consists of: 1. Η κατακόρυφη μεταφορά μίας αέριας μάζας και τα επίπεδα LCL και LFC
Is Part of: Εισαγωγή στη φυσική της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions