Όλο το βιβλίο σε μορφή pdfAdobe PDF (5.24 MB)
HTML έκδοσηZIP (39.26 MB)
Download
Brochure
Download
Title Details:
Introduction to Mathematical Finance
Authors: Loulakis, Michail
Reviewer: Cheliotis, Dimitrios
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > FINANCIAL ECONOMICS
Keywords:
Financial Mathematics
Derivative Securities
Pricing And Hedging
Binomial Model
Black And Scholes Model
Description:
Abstract:
Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην μαθηματική χρηματοοικονομία. Το βασικό αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η θεωρία τιμολόγησης και αντιστάθμισης χρηματοοικονομικών παραγώγων. Το αντικείμενο αναπτύσσεται αρχικά σε μοντέλα μιας περιόδου, έπειτα σε διακριτά μοντέλα πολλών περιόδων (διωνυμικό υπόδειγμα), ενώ το μοντέλο Black & Scholes λαμβάνεται στο όριο όταν το πλήθος των περιόδων Ν πάει στο άπειρο και η διάρκεια των περιόδων είναι Τ/Ν.
Linguistic Editors: Trampoulis, Τheofilos
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-268-4
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3481
Bibliographic Reference: Loulakis, M. (2015). Introduction to Mathematical Finance [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/3481
Language: Greek
Consists of: 1. Το διωνυμικό υπόδειγμα πολλών περιόδων
2. Μέτρα Martingale
3. Τα βασικά χρηματοοικονομικά παράγωγα και η αρχή της μη επιτηδειότητας
4. Υποδείγματα αγορών μιας περιόδου
5. Δικαιώματα αμερικανικού τύπου
6. Το μοντέλο Black & Scholes ως όριο δυωνυμικών υποδειγμάτων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions