DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Έννοιες στην επιστήμη της μνήμης
Υπότιτλος: Σύντομη ανάλυση εννοιών, φαινομένων και μηχανισμών
Συγγραφείς:Παπαθεοδωρόπουλος, Κωνσταντίνος
Κριτικός Αναγνώστης: Σιδηροπούλου, Κυριακή
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΜΝΗΜΗ ΜΑΘΗΣΗ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Στο βιβλίο θα αναλύονται όλες οι βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μνήμης. Η ιδιαιτερότητα του εγχειριδίου θα έγκειται στο ότι θα αναλύονται έννοιες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα οργάνωσης του φαινομένου της μνήμης, από το (παραδοσιακό) επίπεδο της συμπεριφοράς μέχρι τις πιό σύγχρονες έννοιες της νευροβιολογίας που αφορούν την κυτταρική και δικτυακή νευρωνική δραστηριότητα καθώς και τις μοριακές αλληλεπιδράσεις στα νευρικά κύτταρα οι οποίες συνιστούν το νευροβιολογικό υπόβαθρο του φαινομένου της μνήμης. Επίσης θα περιλαμβάνονται και θα αναλύονται διάφορες περιπτώσεις παθολογικών καταστάσεων των μνημονικών λειτουργιών. Ως παραδείγματα αναφέρονται οι πιο κάτω τίτλοι κεφαλαίων: Μνήμη, Μάθηση, Ανάκληση, Πλαστικότητα, Παγίωση, Μνημονικό αποτύπωμα, Μνημονικά συστήματα, Ιππόκαμπος, Σύναψη-Συναπτική διαβίβαση, [Νευροδιαβιβαστές], Ασβέστιο, Υποδοχέας NMDA, Μακρόχρονη συναπτική ενδυνάμωση, Έκδηλη μνήμη, Άδηλη μνήμη, Σημασιολογική μνήμη, Βιωματική μνήμη, Προοπτική μνήμη, Γήρας, Νόσος του Alzheimer. (Βλ. επίσης μέρος Γ2: Ανάλυση ανά κεφάλαιο).

Στην παράγραφο "Ανάλυση του βιβλίου ανά κεφάλαιο" σημειώνονται ορισμένα από τα κεφάλαια που προβλέπονται να συγκροτούν το προτεινόμενο σύγγραμμα. Υπολογίζεται ότι ο συνολικός τελικός αριθμός κεφαλαίων θα είναι τουλάχιστον εβδομήντα.

Η επιλογή συγγραφής βιβλίου υπό μορφή ανάλυσης συγκεκριμένων θεμελιωδών εννοιών στο ευρύτερο πεδίο μελέτης των μνημονικών λειτουργιών σχετίζεται ακριβώς με την επιτακτική ανάγκη ύπαρξης εύχρηστου και συνεχώς χρησιμοποιούμενου εγχειριδίου το οποίο να εισάγει άμεσα τον μελετητή στις έννοιες (από τη συμπεριφορά μέχρι το μοριακό επίπεδο) αναλύοντάς τες σύντομα και ολοκληρωμένα. Επαναλαμβάνεται η παρατήρηση της παντελούς έλλειψης παρόμοιου εγχειριδίου στην ελληνική βιβλιογραφία.
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Σύγγραμμα
URI: http://hdl.handle.net/11419/3244
ISBN: 978-960-603-172-4
ID Ευδόξου: 320192
Βιβλιογραφική Αναφορά:Παπαθεοδωρόπουλος, Κ., 2015. Έννοιες στην επιστήμη της μνήμης. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3244
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. Άδηλη Μνήμη
2. Αισθητική Μνήμη
3. Αμνησία
4. Αμυγδαλή
5. Ανάκτηση
6. Αναπαράσταση
7. Άνοια
8. Ασβέστιο
9. Αυτοβιογραφική Μνήμη
10. Αυτοσυνειρμικό Δίκτυο
11. Βιωματική Μνήμη
12. Βραχύχρονη Μνήμη
13. Γήρας
14. Δηλωτική Μνήμη
15. Εκμάθηση & Απαλοιφή Φόβου
16. Ενεργός Μνήμη
17. Ενισχυτικά Νόησης & Μνήμης
18. Επίμυς
19. Ιππόκαμπος
20. Κύτταρα Περιοχής
21. Λήθη
22. Μάθηση
23. Μνήμη
24. Μνημονικά Συστήματα
25. Μνημονικό Αποτύπωμα
26. Νευροδιαβιβαστές
27. Νόσος του Alzheimer
28. Οξύαιχμα κύματα-Ριπιδισμοί
29. Παγίωση
30. Πεδίο CA1 Ιππόκαμπου
31. Πλαστικότητα
32. Προοπτική μνήμη
33. Σημασιολογική Μνήμη
34. Σύναψη και Συναπτική διαβίβαση
35. Υποδοχέας NMDA
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Σχετικά Μαθήματα: 
1. Νευροβιολογία Μνημονικών Λειτουργιών [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ]
2. Νευροεπιστήμες [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ]
Γλωσσική Επιμέλεια: Μπίσμπα, Άννα
Τεχνική Επεξεργασία: Παπαβασιλείου, Σπυρίδων
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες της Ζωής

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF13,07 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication18,01 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA