Τελευταία ενημέρωση 16/10/2018Adobe PDF (56.09 MB)
Τελευταία ενημέρωση 16/10/2018EPUB (69.07 MB)
Download
Title Details:
Εισαγωγή στην ιστορία και αρχαιολογία της εγγύς Ανατολής
Authors: Kopanias, Konstantinos
Reviewer: Kousoulis, Panagiotis
Subject: HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > ARCHAEOLOGY > ARCHAEOLOGY OF EASTERN CIVILIZATIONS
HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > ARCHAEOLOGY > EGYPTOLOGY
HUMANITIES AND ARTS > HISTORY > ARCHAEOLOGY > BIBLICAL ARCHAEOLOGY
Keywords:
Near East
Mesopotamia
Syria
Israel
Phrygia
Urartu
Hittites
Kassites
Assyria
Babylonians
Iran
Description:
Abstract:
Το γνωστικό αντικείμενο της αρχαιολογίας των Ανατολικών Πολιτισμών έχει εισαχθεί σχετικά πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009 κ.ε.) και αποτελεί ένα από τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Στην Ελληνική βιβλιογραφία είναι ελάχιστα δυστυχώς τα βιβλία που έχουν ως θέμα τους την αρχαία Εγγύς Ανατολή και έτσι οι φοιτητές έπρεπε αναγκαστικά να καταφεύγουν σε ξενόγλωσσα εγχειρίδια.

Γι' αυτόν τον λόγο συνέγραψα το βιβλίο "Προϊστορική Μεσοποταμία (ISBN: 978-960-354-330-5)", το οποίο καλύπτει την περίοδο μεταξύ 10ης - 4ης χιλιετίας π.Χ. και διατίθεται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ. Επιπλέον, για να καλυφθεί η περίοδος μεταξύ της 3ης - πρώιμης 1ης χιλιετίας π.Χ., ετοίμασα ένα σύγγραμμα με τίτλο "Εισαγωγή στην Ιστορία της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για τα μαθήματα ΙΑ 123 και IA 42" (Σελίδες 115), το οποίο διατίθεται δωρεάν στους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ως αρχείο PDF, μαζί με τις εικόνες των μαθημάτων σε 7 ξεχωριστά αρχεία PDF.

Στο πλαίσιο της δράσης "ΚΑΛΛΙΠΟΣ" θα συμπληρωθούν οι παραπάνω Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, έτσι ώστε να παρουσιάζονται και τα αρχαιολογικά ευρήματα αυτής της περιόδου. Το συνολικό κείμενο του βιβλίου από τις 115 θα φθάσει τις 220 σελίδες. Με την μορφή του ηλεκτρονικού συγγράμματος και την χρήση των διαδραστικών στοιχείων που αναφέρονται στο πεδίο Β14, ελπίζω ότι το βιβλίο θα καταστήσει αυτό το νέο γνωστικό αντικείμενο πιο προσιτό.

Το τελικό βιβλίο θα προσφέρει μία ευσύνοπτη εισαγωγή στην ιστορία και αρχαιολογία της Εγγυς Ανατολής (Ανατολία, Συροπαλαιστίνη, Αίγυπτος, Μεσοποταμία), καλύπτοντας έτσι το κενό που υφίσταται σήμερα στην ελληνική βιβλιογραφία. Θα απευθύνεται κυρίως στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αρχαιολογίας, καθώς και στα μέλη της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Θα χρησιμεύσει όμως και στους διδάσκοντες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε όσους από το ευρύτερο κοινό επιθυμούν να ενημερωθούν με έγκυρο τρόπο σχετικά με το θέμα.
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-037-6
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/319
Bibliographic Citation: Kopanias, K. (2015). Εισαγωγή στην ιστορία και αρχαιολογία της εγγύς Ανατολής [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://hdl.handle.net/11419/319
Language: Greek
Consists of: 1. Μεσοποταμία (Πρώιμη και Μέση Εποχή Χαλκού)
2. Αίγυπτος (Πρώιμη και Μέση Εποχή Χαλκού)
3. Μεγάλες Αυτοκρατορίες (1600 – 1050 π.Χ.)
4. Εποχή του Σιδήρου
5. Εισαγωγή
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions
Brochure Download