όλο το βιβλίο σε pdfAdobe PDF (11.78 MB)
όλο το βιβλίο σε htmlZIP (10.3 MB)
Download
Title Details:
Αστροφυσική υψηλών ενεργειών
Authors: Mastichiadis, Apostolos
Vlachakis, Nektarios
Reviewer: Kylafis, Nikolaos
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
Keywords:
Astroparticle Physics
Radiation Processes
X-ray And Gamma-ray Astronomy
Magnetohydrodynamics
Particle Acceleration
Accretion Disks
Description:
Abstract:
Παρουσίαση των φυσικών θεωριών που περιγράφουν και εξηγούν το Σύμπαν των υψηλών ενεργειών, όπως αυτό προκύπτει από σύγχρονες αστροφυσικές παρατηρήσεις. Σύντομη παρουσίαση της κοσμικής ακτινοβολίας υπερυψηλών ενεργειών και των αστροφυσικών αντικειμένων ακτίνων Χ και γ. Ανάλυση των θεωριών εκπομπής σε αυτές τις ενέργειες, όπως ο αντίστροφος σκεδασμός Compton και η ακτινοβολία σύγχροτρον. Μελέτη της επιτάχυνσης σωματιδίων που οδηγεί στην δημιουργία της ακτινοβολίας υψηλών ενεργειών. Περιγραφή μαγνητισμένων σχετικιστικών αστροφυσικών εκροών. Θεωρία δημιουργίας και διάδοσης πιδάκων πλάσματος. Αστροφυσικοί δίσκοι προσαύξησης. Εφαρμογές όλων των ανωτέρω σε αστροφυσικά αντικείμενα όπως pulsars, quasars, grbs.
Linguistic Editors: Kalliaras, Dimitris
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-142-7
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/3100
Bibliographic Citation: Mastichiadis, A., & Vlachakis, N. (2015). Αστροφυσική υψηλών ενεργειών [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. http://hdl.handle.net/11419/3100
Language: Greek
Consists of: 1. ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
3. ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
4. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΩΤΟΝΙΟΥ-ΦΩΤΟΝΙΟΥ
5. ΣΚΕΔΑΣΜΟΣ COMPTON
6. ΑΚΤΙΝΟBOΛΙΑ ΣΥΓΧΡΟΤΡΟΝ
7. ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΩΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
8. ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
9. ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΟΫΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
10. ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions
Brochure Download