ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Adobe PDF (554.58 kB)
Title Details:
Τορικοί μαλακοί φακοί επαφής
Authors: Pateras, Evangelos
Reviewer: Drakopoulos, Panagiotis
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES
Keywords:
Contact Lenses
Optometry
Eye Refraction
Soft Contact Lenses
Hard & Rgp Contact Lenses
Corneal Topography
Keratoconus
Contact Lens Materials
Contact Lens Fitting
Contact Lens Deposits
Disposable Contact Lenses
Description:
Abstract:
Τορικοί φακοί επαφής. Μέθοδοι σταθεροποίησης. Μορφές μαλακών τορικών. Αξιολόγηση περιστροφής του φακού
Linguistic Editors: Angelakou, Alexandra
Graphic Editors: Kapantoni, Kleio
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2656
Bibliographic Reference: Pateras, E. (2015). Τορικοί μαλακοί φακοί επαφής [Chapter]. In Pateras, E. 2015. Πρακτικός οδηγός εφαρμογής φακών επαφής [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2656
Language: Greek
Is Part of: Πρακτικός οδηγός εφαρμογής φακών επαφής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions