ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Adobe PDF (1.2 MB)
Title Details:
Όργανα και εξοπλισμός για την εφαρμογή φακών επαφής
Authors: Pateras, Evangelos
Reviewer: Drakopoulos, Panagiotis
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES
Keywords:
Contact Lenses
Optometry
Eye Refraction
Soft Contact Lenses
Hard & Rgp Contact Lenses
Corneal Topography
Keratoconus
Contact Lens Materials
Contact Lens Fitting
Contact Lens Deposits
Disposable Contact Lenses
Description:
Abstract:
Κερατόμετρο, λήψη μέτρησης. Σχισμοειδής λυχνία, σύστημα παρατήρησης και εστίασης, βασικές τεχνικές της σχισμοειδούς λυχνίας. Τοπογράφοι κερατοειδούς, Μορφές τοπογραφικών χαρτών. Test “Schirmer” & B.U.T.
Linguistic Editors: Angelakou, Alexandra
Graphic Editors: Kapantoni, Kleio
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2650
Bibliographic Reference: Pateras, E. (2015). Όργανα και εξοπλισμός για την εφαρμογή φακών επαφής [Chapter]. In Pateras, E. 2015. Πρακτικός οδηγός εφαρμογής φακών επαφής [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2650
Language: Greek
Is Part of: Πρακτικός οδηγός εφαρμογής φακών επαφής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions