Το έκτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην πεζογραφία κατά την επταετία της Χούντας των συνταγματαρχών (1967-1974). Το κεφάλαιο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος δίνεται το ιστορικό πλαίσιο και σκιαγραφείται ο τρόπος λειτουργίας της δικτατορικής προπαγάνδας. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η στάση των λογοτεχνών. Παρακολουθώντας τις πρώτες σημαντικές αντιδράσεις τους –το σπάσιμο της σιωπηρής αντίστασης της πρώτης περιόδου (1967-1969) με την αντιδικτατορική δήλωση του Σεφέρη το 1969, την έκδοση τριών συλλογικών τόμων (Δεκαοχτώ Κείμενα, Νέα Κείμενα και Νέα Κείμενα 2) τα δύο επόμενα χρόνια (1970 και 1971)– και τη συζήτηση για την πεζογραφία που λαμβάνει χώρα στο λογοτεχνικό περιοδικό Η Συνέχεια (1973), ανιχνεύουμε το κυρίαρχο αίτημα της εποχής: η τέχνη, με τον έναν ή άλλο τρόπο, οφείλει να παίρνει θέση, να αντιδρά στο καθεστώς φίμωσης που επέβαλε η δικτατορία. Στο τρίτο μέρος εξετάζονται χαρακτηριστικά πεζά κείμενα της περιόδου, τα οποία ασκούν πολιτική και κοινωνική κριτική, υιοθετώντας έναν περισσότερο ή λιγότερο υπαινικτικό τρόπο έκφρασης.Adobe PDF (1.02 MB)
Title Details:
Prose writing under the Dictatorship (1967-1974)
Authors: Natsina, Anastasia
Kastrinaki, Angela
Dimitrakakis, Ioannis
Daskala, Evangelia
Reviewer: Stavropoulou, Erasmia Louiza
Subject: HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > MODERN GREEK PHILOLOGY
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > LITERATURE
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > LITERARY FORMS AND GENRES > PROSE
Keywords:
Fiction
Modern
Existentialism
Modernism
Expressionism
Irrational
Liberalization
Dictatorship
1960s
Allegory
Censorship
Description:
Abstract:
Το έκτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην πεζογραφία κατά την επταετία της Χούντας των συνταγματαρχών (1967-
1974). Το κεφάλαιο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος δίνεται το ιστορικό πλαίσιο και σκιαγραφείται ο
τρόπος λειτουργίας της δικτατορικής προπαγάνδας. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η στάση των λογοτεχνών.
Παρακολουθώντας τις πρώτες σημαντικές αντιδράσεις τους –το σπάσιμο της σιωπηρής αντίστασης της πρώτης
περιόδου (1967-1969) με την αντιδικτατορική δήλωση του Σεφέρη το 1969, την έκδοση τριών συλλογικών
τόμων (Δεκαοχτώ Κείμενα, Νέα Κείμενα και Νέα Κείμενα 2) τα δύο επόμενα χρόνια (1970 και 1971)– και τη
συζήτηση για την πεζογραφία που λαμβάνει χώρα στο λογοτεχνικό περιοδικό Η Συνέχεια (1973), ανιχνεύουμε
το κυρίαρχο αίτημα της εποχής: η τέχνη, με τον έναν ή άλλο τρόπο, οφείλει να παίρνει θέση, να αντιδρά στο
καθεστώς φίμωσης που επέβαλε η δικτατορία. Στο τρίτο μέρος εξετάζονται χαρακτηριστικά πεζά κείμενα της
περιόδου, τα οποία ασκούν πολιτική και κοινωνική κριτική, υιοθετώντας έναν περισσότερο ή λιγότερο
υπαινικτικό τρόπο έκφρασης.
Table of Contents:
Κεφάλαιο 6: Η πεζογραφία στα χρόνια της δικτατορίας (1967-1974)
6.1 Το ιστορικό και ιδεολογικό πλαίσιο (1967-1974)
6.1.1 Η επιβολή της Χούντας και όψεις της δικτατορικής προπαγάνδας
6.1.2 Οι πρώτες αντιδράσεις, το φοιτητικό κίνημα και το τέλος της Χούντας
6.2 Οι λογοτέχνες στα χρόνια της ανελευθερίας
6.2.1 Η αντιδικτατορική δήλωση του Σεφέρη
6.2.2. Δεκαοχτώ Κείμενα, Νέα Κείμενα, Νέα Κείμενα 2
6.2.3 Το περιοδικό Η Συνέχεια
6.3 Χαρακτηριστικά κείμενα
6.3.1 «Ο Γύψος» του Βαλτινού: κριτική της ασφυξίας
6.3.2 Χάκκας: το αίτημα της ατομικής/συλλογικής ευθύνης
6.3.3 Χειμωνάς: από την πολιτική εξέγερση στην καλλιτεχνική επανάσταση
Σημειώσεις
Linguistic Editors: Apostoli, Persia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2203
Bibliographic Reference: Natsina, A., Kastrinaki, A., Dimitrakakis, I., & Daskala, E. (2015). Prose writing under the Dictatorship (1967-1974) [Chapter]. In Natsina, A., Kastrinaki, A., Dimitrakakis, I., & Daskala, E. 2015. Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του 1960 [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 6. http://hdl.handle.net/11419/2203
Language: Greek
Is Part of: Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του 1960
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions