Στο κεφάλαιο αυτό συζητείται η απομάκρυνση από τον ρεαλισμό που φανερώνεται ως διακριτή τάση στη μακρά δεκαετία του 1960, δίνοντας ορισμένα από τα πιο αξιόλογα έργα της περιόδου όπως οι Ακυβέρνητες πολιτείες του Στρατή Τσίρκα ή ο Λοιμός του Αντρέα Φραγκιά. Διακρίνονται οι βασικές κατευθύνσεις αυτής της ευρύτερης τάσης (μοντερνισμός, εξπρεσιονισμός και παράλογο, ύστερος μοντερνισμός και νέα πρωτοπορία, μεταμοντερνισμός) και συζητούνται ορισμένα αντιπροσωπευτικά έργα, μερικά από τα οποία είναι γνωστά και πολυδιαβασμένα, ενώ άλλα πρακτικά άγνωστα στο ευρύτερο κοινό.Adobe PDF (1.98 MB)
Title Details:
Taking a distance from realism
Authors: Natsina, Anastasia
Kastrinaki, Angela
Dimitrakakis, Ioannis
Daskala, Evangelia
Reviewer: Stavropoulou, Erasmia Louiza
Subject: HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > MODERN GREEK PHILOLOGY
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > LITERATURE
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > LITERARY FORMS AND GENRES > PROSE
Keywords:
Fiction
Modern
Existentialism
Modernism
Expressionism
Irrational
Liberalization
Dictatorship
1960s
Allegory
Censorship
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό συζητείται η απομάκρυνση από τον ρεαλισμό που φανερώνεται ως διακριτή τάση στη
«μακρά» δεκαετία του 1960, δίνοντας ορισμένα από τα πιο αξιόλογα έργα της περιόδου όπως οι Ακυβέρνητες
πολιτείες του Στρατή Τσίρκα ή ο Λοιμός του Αντρέα Φραγκιά. Διακρίνονται οι βασικές κατευθύνσεις αυτής της
ευρύτερης τάσης (μοντερνισμός, εξπρεσιονισμός και παράλογο, ύστερος μοντερνισμός και νέα πρωτοπορία,
μεταμοντερνισμός) και συζητούνται ορισμένα αντιπροσωπευτικά έργα, μερικά από τα οποία είναι γνωστά και
πολυδιαβασμένα, ενώ άλλα πρακτικά άγνωστα στο ευρύτερο κοινό.
Table of Contents:
5.1. Εισαγωγή: Απομακρύνσεις από τον ρεαλισμό στη δεκαετία του 1960
5.2. Ο μοντερνισμός και η υποκειμενική αντίληψη μιας πολυδιάστατης πραγματικότητας
5.2.1. Ροή της συνείδησης, εσωτερικός μονόλογος
5.2.2. Εναλλασσόμενη εστίαση
5.2.3. Ο μύθος ως οργανωτικό υπόβαθρο
5.3. Ο εξπρεσιονισμός και οι μεταμορφώσεις του. Η επίδραση του Κάφκα και το παράλογο
5.3.1. Υπαρξιακή αγωνία
5.3.2. Ιστορία και κοινωνία
5.4. Ριζοσπαστικές μορφές: Ύστερος μοντερνισμός και νέα πρωτοπορία
5.4.1 Ύστερος μοντερνισμός
5.4.2. Νέα πρωτοπορία
5.5. Ο μεταμοντερνισμός και η γλωσσική κατασκευή της πραγματικότητας
Σημειώσεις
Linguistic Editors: Apostoli, Persia
Technical Editors: Kokolakis, Antonios
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2202
Bibliographic Reference: Natsina, A., Kastrinaki, A., Dimitrakakis, I., & Daskala, E. (2015). Taking a distance from realism [Chapter]. In Natsina, A., Kastrinaki, A., Dimitrakakis, I., & Daskala, E. 2015. Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του 1960 [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 5. http://hdl.handle.net/11419/2202
Language: Greek
Is Part of: Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του 1960
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions