Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται δύο πεζογράφοι, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Κώστας Ταχτσής, που ζήτησαν με το έργο τους να συμβάλουν σε μια αλλαγή στον τρόπο που αντιμετώπιζε η κοινωνία στη δεκαετία του 1960 τον έρωτα, τη διαφορετικότητα, την παραβατικότητα, προτείνοντας μεγαλύτερη ανεκτικότητα και συμπάθεια. Σε αντίθεση με τους «οργισμένους» που αντιμάχονται τον «κακό θεό», οι συγγραφείς αυτοί τείνουν με ήπιο συνήθως τρόπο να προβάλλουν ορισμένες όψεις της χριστιανικής ηθικής, αξιοποιώντας την κοινά παραδεδομένη πίστη προκειμένου να προωθήσουν την επιείκεια προς ποικίλες αποκλίνουσες συμπεριφορές.Adobe PDF (569.05 kB)
Title Details:
Οι χαμηλές φωνές
Authors: Natsina, Anastasia
Kastrinaki, Angela
Dimitrakakis, Ioannis
Daskala, Evangelia
Reviewer: Stavropoulou, Erasmia Louiza
Subject: HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > MODERN GREEK PHILOLOGY
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > LITERATURE
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > LITERARY FORMS AND GENRES > PROSE
Keywords:
Fiction
Modern
Existentialism
Modernism
Expressionism
Irrational
Liberalization
Dictatorship
1960s
Allegory
Censorship
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται δύο πεζογράφοι, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Κώστας Ταχτσής, που ζήτησαν με το
έργο τους να συμβάλουν σε μια αλλαγή στον τρόπο που αντιμετώπιζε η κοινωνία στη δεκαετία του 1960 τον
έρωτα, τη διαφορετικότητα, την παραβατικότητα, προτείνοντας μεγαλύτερη ανεκτικότητα και συμπάθεια. Σε
αντίθεση με τους «οργισμένους» που αντιμάχονται τον «κακό θεό», οι συγγραφείς αυτοί τείνουν με ήπιο
συνήθως τρόπο να προβάλλουν ορισμένες όψεις της χριστιανικής ηθικής, αξιοποιώντας την κοινά
παραδεδομένη πίστη προκειμένου να προωθήσουν την επιείκεια προς ποικίλες αποκλίνουσες συμπεριφορές..
Table of Contents:
Κεφάλαιο 4: Οι χαμηλές φωνές
4.1. Εισαγωγή
4.2. Γιώργος Ιωάννου: μια ανταρσία αθώα, μοναστηρίσια
4.2. Κώστας Ταχτσής: το έπος της ανεκτικότητας
Σημειώσεις
Linguistic Editors: Apostoli, Persia
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2201
Bibliographic Reference: Natsina, A., Kastrinaki, A., Dimitrakakis, I., & Daskala, E. (2015). Οι χαμηλές φωνές [Chapter]. In Natsina, A., Kastrinaki, A., Dimitrakakis, I., & Daskala, E. 2015. Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του 1960 [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 4. http://hdl.handle.net/11419/2201
Language: Greek
Is Part of: Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του 1960
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions