Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται έξι πεζογράφοι (Μάριος Χάκκας, Αντώνης Σαμαράκης, Ρένος Αποστολίδης, Βασίλης Βασιλικός, Μένης Κουμανταρέας, Σπύρος Πλασκοβίτης), οι οποίοι ανήκουν με τον τρόπο του ο καθένας σε ένα παγκόσμιο ρεύμα της εποχής, τους «οργισμένους». Το ρεύμα αυτό αντιπαρατίθεται τόσο προς το αστικό στρατόπεδο όσο και προς το σοσιαλιστικό μπλοκ, όπως εκπροσωπείται από τη Σοβιετική Ένωση. Οι συγγραφείς αυτοί υιοθετούν τους προβληματισμούς του υπαρξισμού, καταγγέλλοντας τη μαζική κοινωνία, καθώς και κάθε θεσμό που περιορίζει την ελευθερία του ανθρώπου.Adobe PDF (1.01 MB)
Title Details:
Greek fiction 'looking back in anger'
Authors: Natsina, Anastasia
Kastrinaki, Angela
Dimitrakakis, Ioannis
Daskala, Evangelia
Reviewer: Stavropoulou, Erasmia Louiza
Subject: HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > MODERN GREEK PHILOLOGY
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > LITERATURE
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > LITERARY FORMS AND GENRES > PROSE
Keywords:
Fiction
Modern
Existentialism
Modernism
Expressionism
Irrational
Liberalization
Dictatorship
1960s
Allegory
Censorship
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται έξι πεζογράφοι (Μάριος Χάκκας, Αντώνης Σαμαράκης, Ρένος Αποστολίδης,
Βασίλης Βασιλικός, Μένης Κουμανταρέας, Σπύρος Πλασκοβίτης), οι οποίοι ανήκουν με τον τρόπο του ο καθένας σε ένα παγκόσμιο
ρεύμα της εποχής, τους «οργισμένους». Το ρεύμα αυτό αντιπαρατίθεται τόσο προς το αστικό στρατόπεδο όσο
και προς το σοσιαλιστικό μπλοκ, όπως εκπροσωπείται από τη Σοβιετική Ένωση. Οι συγγραφείς αυτοί υιοθετούν
τους προβληματισμούς του υπαρξισμού, καταγγέλλοντας τη μαζική κοινωνία, καθώς και κάθε θεσμό που
περιορίζει την ελευθερία του ανθρώπου.
Table of Contents:
3.1. Εισαγωγή
3.2. Μάριος Χάκκας: Γράφοντας συνθήματα οργής
3.3. Αντώνης Σαμαράκης, ο «επαναστατημένος» λογοτέχνης
3.4. Ρένος Αποστολίδης: ο «αναρχοϋπαρξισμός» και τα όριά του
3.5. Βασίλης Βασιλικός: απώλεια και ανακάλυψη του φωτός
3.6. Μένης Κουμανταρέας: σπασμωδικές αντιδράσεις στην ερωτική δυσπαραγία
3.7. Σπύρος Πλασκοβίτης: Υπαρξιακή αγωνία και επιστροφή στην πραγματικότητα
Σημειώσεις
Linguistic Editors: Apostoli, Persia
Technical Editors: Kokolakis, Antonios
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2200
Bibliographic Reference: Natsina, A., Kastrinaki, A., Dimitrakakis, I., & Daskala, E. (2015). Greek fiction 'looking back in anger' [Chapter]. In Natsina, A., Kastrinaki, A., Dimitrakakis, I., & Daskala, E. 2015. Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του 1960 [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 3. http://hdl.handle.net/11419/2200
Language: Greek
Is Part of: Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του 1960
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions