(α) Παράδειγμα ΗΜΓ με τρεις διαδοχικές ενεργοποιήσεις του μυός. (β) Η ανορθωμένη κυματομορφή του ΗΜΓ του Σχήματος (α). (γ) Το ολοκλήρωμα της ανορθωμένης κυματομορφής. H διάρκεια της καταγραφής που δείχνεται είναι 24 s. Παρατηρήστε την αύξηση του ολοκληρώματος όταν υπάρχει η ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα και το γεγονός ότι η αύξηση είναι ανάλογη της μυϊκής ενεργοποίησης.image/png (88.59 kB)
Download
Title Details:
Υπολογισμός του ολοκληρώματος ενός ΗΜΓ.
Authors: Ventouras, Errikos-Chaim
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > LIFE SCIENCES > MOLECULAR BIOSCIENCES > BIOELECTRICITY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > BIOLOGICAL AND MEDICAL PHYSICS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY > MEDICAL INSTRUMENTS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY > MEDICAL EQUIPMENT
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY > BIOMEDICAL TECHNOLOGY AND BIOMECHANICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > PSYCHOLOGY > PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE > ELECTROPHYSIOLOGY
Keywords:
Biomedical Technology
Bioelectricity
Medical Electronics
Diagnostic Equipment
Electrocardiograph
Electroencephalograph
Electromyograph
Electroopthalmograph
Description:
Type: Image
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1828
Bibliographic Reference: Ventouras, E. (2015). Υπολογισμός του ολοκληρώματος ενός ΗΜΓ. [Image]. In Ventouras, E. 2015. Τεχνολογία της in-vivo διαγνωστικής - Διατάξεις απαγωγής βιοηλεκτρικών σημάτων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 6. https://hdl.handle.net/11419/1828
Language: Greek
Is Part of: ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions