Ορίζεται ένα κατώφλι, π.χ. τα 5 μV. Εφόσον η τιμή του ΗΜΓ ξεπεράσει αυτό το κατώφλι κατ’απόλυτο τιμή και εφόσον έχει προηγηθεί συγκεκριμένο διάστημα όπου η κυματομορφή ήταν μικρότερη του κατωφλιού, τότε θεωρούμε ότι αρχίζει το MUAP. Το τέλος ορίζεται όταν η τιμή της κυματομορφής γίνει κατ’απόλυτο τιμή μικρότερη του κατωφλιού και αυτό διαρκέσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο αριθμός των φάσεων ορίζεται, κατά τη διάρκεια του MUAP, ως ο αριθμός των μεταβολών προσήμου, πάνω και κάτω από το κατώφλι, προσαυξημένος κατά 1. Σε ένα διφασικό κύμα το πλάτος ορίζεται από κορυφή σε κορυφή. Ο χρόνος ανόδου ορίζεται από τη στιγμή που η κυματομορφή περάσει το 10% του πλάτους ως τη στιγμή που θα περάσει το 90% του πλάτους.image/png (122.28 kB)
Download
Title Details:
Ορισμός των ποσοτικών παραμέτρων της κυματομορφής του MUAP.
Authors: Ventouras, Errikos-Chaim
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > LIFE SCIENCES > MOLECULAR BIOSCIENCES > BIOELECTRICITY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > BIOLOGICAL AND MEDICAL PHYSICS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY > MEDICAL INSTRUMENTS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY > MEDICAL EQUIPMENT
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY > BIOMEDICAL TECHNOLOGY AND BIOMECHANICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > PSYCHOLOGY > PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE > ELECTROPHYSIOLOGY
Keywords:
Biomedical Technology
Bioelectricity
Medical Electronics
Diagnostic Equipment
Electrocardiograph
Electroencephalograph
Electromyograph
Electroopthalmograph
Description:
Type: Image
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1827
Bibliographic Reference: Ventouras, E. (2015). Ορισμός των ποσοτικών παραμέτρων της κυματομορφής του MUAP. [Image]. In Ventouras, E. 2015. Τεχνολογία της in-vivo διαγνωστικής - Διατάξεις απαγωγής βιοηλεκτρικών σημάτων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 6. http://hdl.handle.net/11419/1827
Language: Greek
Is Part of: ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions