Τελική μορφή κεφαλαίου 1Adobe PDF (613.55 kB)
Title Details:
Εισαγωγή σε έννοιες και στοιχεία για τον ανθρώπινο εγκέφαλο
Authors: Zafranas, Nikolaos
Zafranas, Aristeidis
Reviewer: Psaltopoulou, Theodora
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > LIFE SCIENCES > MOLECULAR BIOSCIENCES > NEUROSCIENCES > NEUROPHYSIOLOGY
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PERFORMING ARTS > MUSIC
HUMANITIES AND ARTS > PHILOSOPHY > PHILOSOPHICAL DISCIPLINES (EXCEPT ETHICS) > AESTHETICS > PHILOSOPHY OF ART
Keywords:
Neurophysiology
Music Education
Development
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση βασικών στοιχείων, απαραίτητων για την κατανόηση του υπόλοιπου βιβλίου. Περιγράφονται οι αριθμοί των νευρώνων, το βάρος του εγκεφάλου,η ανάπτυξή του ειδωμένη εξελικτικά, τα νευρωνικά κυκλώματα, οι διάφοροι τύποι νευρώνων και οι συνάψεις με τους νευροδιαβιβαστές. Επίσης γράφουμε για τις παραμέτρους οργάνωσης, τα εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα, τις περιόδους ειδικής ευαισθησίας, τη χαρτογράφηση του εγκεφάλου, τα αποτελέσματα της αισθητικής στέρησης και, τέλος, την ενίσχυση της νευρογένεσης – συναπτογένεσης ως φαινόμενο που σχετίζεται με την έκθεση σε μουσικά ερεθίσματα κατά το διάστημα της σχετικής περιόδου ειδικής ευαισθησίας
Technical Editors: Kaminis, Ioannis
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1685
Bibliographic Reference: Zafranas, N., & Zafranas, A. (2015). Εισαγωγή σε έννοιες και στοιχεία για τον ανθρώπινο εγκέφαλο [Chapter]. In Zafranas, N., & Zafranas, A. 2015. Εγκέφαλος, φυσιολογία και μουσική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/1685
Language: Greek
Is Part of: Εγκέφαλος, φυσιολογία και μουσική
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions