Το συγκεκριμένο πολυμεσικό αντικείμενο εμφανίζει παραστατικά την εικόνα της παραμόρφωσης του φορέα για τον σεισμικό συνδυασμό δράσης G+0.3Q+Ex+0.3Ey. Σημειώνεται πως η πλήρης κίνηση που εμφανίζεται δεν είναι ακριβής, καθώς στον συγκεκριμένο συνδυασμό δρουν στην πραγματικότητα φορτία προς τη μια μόνο κατεύθυνση, είναι όμως αρκετά χρήσιμη δίνοντας την αίσθηση της διεύθυνσης παραμόρφωσης και βοηθώντας στον οπτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων της ανάλυσης.MP4 (1.01 MB)
Download
Title Details:
Παραμορφωμένη εικόνα φορέα
Authors: Kirtas, Emmanouil
Panagopoulos, Georgios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF CONSTRUCTIONS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > EARTHQUAKE ENGINEERING
Keywords:
Numerical Simulation Of Structures
Static And Dynamic Analysis
Finite Element Method
Description:
Abstract:
Το συγκεκριμένο πολυμεσικό αντικείμενο εμφανίζει παραστατικά την εικόνα της παραμόρφωσης του φορέα για τον σεισμικό συνδυασμό δράσης G+0.3Q+Ex+0.3Ey. Σημειώνεται πως η πλήρης κίνηση που εμφανίζεται δεν είναι ακριβής, καθώς στον συγκεκριμένο συνδυασμό δρουν στην πραγματικότητα φορτία προς τη μια μόνο κατεύθυνση, είναι όμως αρκετά χρήσιμη δίνοντας την αίσθηση της διεύθυνσης παραμόρφωσης και βοηθώντας στον οπτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων της ανάλυσης.
Type: Video Clip
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1622
Bibliographic Reference: Kirtas, E., & Panagopoulos, G. (2015). Παραμορφωμένη εικόνα φορέα [Video Clip]. In Kirtas, E., & Panagopoulos, G. 2015. Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 4. https://hdl.handle.net/11419/1622
Language: Greek
Is Part of: Προσομοίωση πολυώροφου χωρικού φορέα
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions