Διαδραστικό αντικείμενο: Υπολογισμός και σχεδίαση του φάσματος σχεδιασμού του EC8ZIP (45.93 kB)
Download
Title Details:
Διαδραστικό αντικείμενο: Υπολογισμός και σχεδίαση του φάσματος σχεδιασμού του EC8
Authors: Kirtas, Emmanouil
Panagopoulos, Georgios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF CONSTRUCTIONS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > EARTHQUAKE ENGINEERING
Keywords:
Numerical Simulation Of Structures
Static And Dynamic Analysis
Finite Element Method
Response Spectrum Analysis
Description:
Type: Interactive object
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1604
Bibliographic Reference: Kirtas, E., & Panagopoulos, G. (2015). Διαδραστικό αντικείμενο: Υπολογισμός και σχεδίαση του φάσματος σχεδιασμού του EC8 [Interactive object]. In Kirtas, E., & Panagopoulos, G. 2015. Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 6. https://hdl.handle.net/11419/1604
Language: Greek
Is Part of: Δυναμική φασματική ανάλυση πολυώροφου χωρικού φορέα
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions