Διαδραστικό αντικείμενο: Υπολογισμός δυστρεψίας του στερεού βραχίονα που αποτελεί μέρος της προσομοίωσης τοιχώματος με χρήση γραμμικών στοιχείωνZIP (3.15 kB)
Download
Title Details:
Υπολογισμός δυστρεψίας στερεού βραχίονα (προσομοίωση τοιχώματος με γραμμικά στοιχεία)
Authors: Kirtas, Emmanouil
Panagopoulos, Georgios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF CONSTRUCTIONS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > EARTHQUAKE ENGINEERING
Keywords:
Numerical Simulation Of Structures
Static And Dynamic Analysis
Finite Element Method
Moment Bearing Wall Simulation
Description:
Type: Interactive object
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1600
Bibliographic Reference: Kirtas, E., & Panagopoulos, G. (2015). Υπολογισμός δυστρεψίας στερεού βραχίονα (προσομοίωση τοιχώματος με γραμμικά στοιχεία) [Interactive object]. In Kirtas, E., & Panagopoulos, G. 2015. Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 5. https://hdl.handle.net/11419/1600
Language: Greek
Is Part of: Προσομοίωση τοιχώματος με χρήση γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions