Το συγκεκριμένο πολυμεσικό αντικείμενο εμφανίζει σε video την εικόνα της μετακίνησης του φορέα κατά την 3η ιδιομορφή, σε κάτοψη του τελευταίου ορόφου. Η συγκεκριμένη μορφή εμφάνισης διευκολύνει σημαντικά στην ταυτοποίηση του μεταφορικού ή/και στρεπτικού χαρακτήρα της ιδιομορφής. Είναι εμφανής η έντονη συμμετοχή της στρέψης στην ιδιομορφή, όπως και η συμμετοχή της μεταφορικής κίνησης στις διευθύνσεις Χ και Υ σε μικρότερο βαθμό.MP4 (245.56 kB)
Download
Title Details:
Απεικόνιση της 3ης ιδιομορφής του φορέα σε κάτοψη
Authors: Kirtas, Emmanouil
Panagopoulos, Georgios
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF CONSTRUCTIONS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND ENGINEERING > EARTHQUAKE ENGINEERING
Keywords:
Numerical Simulation Of Structures
Static And Dynamic Analysis
Finite Element Method
Description:
Abstract:
Το συγκεκριμένο πολυμεσικό αντικείμενο εμφανίζει σε video την εικόνα της μετακίνησης του φορέα κατά την 3η ιδιομορφή, σε κάτοψη του τελευταίου ορόφου. Η συγκεκριμένη μορφή εμφάνισης διευκολύνει σημαντικά στην ταυτοποίηση του μεταφορικού ή/και στρεπτικού χαρακτήρα της ιδιομορφής. Είναι εμφανής η έντονη συμμετοχή της στρέψης στην ιδιομορφή, όπως και η συμμετοχή της μεταφορικής κίνησης στις διευθύνσεις Χ και Υ σε μικρότερο βαθμό.
Type: Video Clip
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1595
Bibliographic Reference: Kirtas, E., & Panagopoulos, G. (2015). Απεικόνιση της 3ης ιδιομορφής του φορέα σε κάτοψη [Video Clip]. In Kirtas, E., & Panagopoulos, G. 2015. Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 6. https://hdl.handle.net/11419/1595
Language: Greek
Is Part of: Δυναμική φασματική ανάλυση πολυώροφου χωρικού φορέα
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions