DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Ισοστατικοί φορείς
Υπότιτλος: Ασκήσεις
Συγγραφείς:Αβραμίδης, Ιωάννης
Μορφίδης, Κωνσταντίνος
Κριτικός Αναγνώστης: Ελένας, Αναξαγόρας
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΣΤΑΤΙΚΗ
ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές σε Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, οι οποίοι παρακολουθούν το αντίστοιχο μάθημα, δηλαδή τη ΣΤΑΤΙΚΗ Ι που αφορά σε ισοστατικούς φορείς. Στο βιβλίο παρουσιάζεται αναλυτικά μία σχετικά μεγάλη σειρά επιλεγμένων ασκήσεων που στοχεύουν στην εμπέδωση της κατανόησης των μεθόδων υπολογισμού των στατικών μεγεθών (έντασης και παραμόρφωσης) ισοστατικών φορέων.

Με στόχο τη δυνατότητα συστηματικής και μεθοδικής εξάσκησης του αναγνώστη, οι ασκήσεις είναι ταξινομημένες σε περισσότερες ομάδες που αντιστοιχούν σε ξεχωριστά κεφάλαια. Κάθε ομάδα ασκήσεων αναφέρεται σε ένα διακριτό τμήμα της θεωρίας που αφορά είτε σε κάποια μέθοδο υπολογισμού στατικών μεγεθών είτε σε κάποιον τύπο στατικού φορέα.

Οι λύσεις των ασκήσεων παρατίθενται λεπτομερώς και αναλυτικά, ενώ συχνά και σε διάφορα σημεία γίνονται υπενθυμίσεις θεμελιωδών εννοιών ή επισημάνσεις βασικών παραδοχών, προκειμένου - μέσω της επανάληψης - να εμπεδωθούν καλύτερα οι μέθοδοι και οι τεχνικές των στατικών υπολογισμών.

Για λόγους απλούστευσης των υπολογισμών και προβολής των ουσιωδών χαρακτηριστικών των χρησιμοποιούμενων μεθόδων επίλυσης, οι περισσότερες ασκήσεις του παρόντος τόμου αφορούν σε επίπεδους φορείς, χωρίς αυτό βέβαια να περιορίζει τη γενικότητα της χρησιμοποιούμενης διαδικασίας επίλυσης. Παρουσιάζονται όμως και αρκετές ασκήσεις χωρικών φορέων.
Πίνακας Περιεχομένων: 
ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Επεξηγηματικό Σημείωμα
Κατάλογος συμβόλων
Βιβλιογραφία
Πρόλογος

Κεφ. 1: Έλεγχος της κινηματικής ευστάθειας και υπολογισμός των αντιδράσεων στήριξης
1.1 Εποπτικός έλεγχος στήριξης (κινηματικής ευστάθειας) γραμμικών φορέων στο επίπεδο και στον χώρο (Ομάδα Α)
1.2 Υπολογιστικός έλεγχος στήριξης και υπολογισμός των αντιδράσεων στήριξης επίπεδων και χωρικών γραμμικών φορέων με την αρχή
της αποδέσμευσης και τις συνθήκες ισορροπίας (Ομάδα Β)
1.3 Έλεγχος της κινηματικής ευστάθειας και διαπίστωση του βαθμού υπερστατικότητας σύνθετων γραμμικών φορέων με τις μεθόδους
της σταδιακής οικoδόμησης και της σταδιακής αποδόμησης (Ομάδα Γ)
1.4 Έλεγχος της κινηματικής ευστάθειας σύνθετων γραμμικών φορέων με τη μέθοδο της εναλλαγής ράβδων (Ομάδα Δ)
1.5 Έλεγχος της κινηματικής ευστάθειας σύνθετων επίπεδων φορέων με τη βοήθεια του διαγράμματος των πόλων στροφής και σχεδίαση
της κατάστασης δυνατής μετακίνησης μονοκινηματικών φορέων (Ομάδα Ε)

Κεφ. 2: Υπολογισμός εντασιακών μεγεθών
2.1 Υπολογισμός μεμονωμένων εντασιακών μεγεθών (Ομάδα Ζ)
2.2 Υπολογισμός διαγραμμάτων φορτίων διατομής επίπεδων φορέων (Ομάδα Η)
2.3 Υπολογισμός διαγραμμάτων φορτίων διατομής χωρικών φορέων (Ομάδα Θ)

Κεφ. 3: Υπολογισμός παραμορφωσιακών μεγεθών
3.1 Υπολογισμός μεμονωμένων παραμορφωσιακών μεγεθών (Ομάδα Ι)
3.2 Υπολογισμός ελαστικών γραμμών (Ομάδα Κ)

Κεφ. 4: Υπολογισμός γραμμών επιρροής
4.1 Υπολογισμός γραμμών επιρροής εντασιακών μεγεθών (Ομάδα Λ)
4.2 Υπολογισμός γραμμών επιρροής παραμορφωσιακών μεγεθών (Ομάδα Μ)

Παράρτημα: Βοηθητικοί πίνακες
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Βοήθημα
URI: http://hdl.handle.net/11419/1004
ISBN: 978-960-603-026-0
ID Ευδόξου: 320063
Βιβλιογραφική Αναφορά:Αβραμίδης, Ι., Μορφίδης, Κ. 2015. Ισοστατικοί φορείς. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1004
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. Έλεγχος της κινηματικής ευστάθειας και υπολογισμός των αντιδράσεων στήριξης
2. Υπολογισμός εντασιακών μεγεθών
3. Υπολογισμός παραμορφωσιακών μεγεθών
4. Υπολογισμός γραμμών επιρροής
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Σχετικά Μαθήματα: 
1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ Ι [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
2. ΣΤΑΤΙΚΗ Ι [ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
3. ΣΤΑΤΙΚΗ Ι [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
4. ΣΤΑΤΙΚΗ Ι [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
5. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.]
6. ΣΤΑΤΙΚΗ Ι [ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.]
7. ΣΤΑΤΙΚΗ Ι [ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ , ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Συγχωνεύτηκε)]
8. ΣΤΑΤΙΚΗ Ι [ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.]
9. ΣΤΑΤΙΚΗ Ι [ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.]
10. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
Γλωσσική Επιμέλεια: Κατσαρού, Δήμητρα
Τεχνική Επεξεργασία: Αβραμίδου, Ελένη
Γραφιστική Επιμέλεια: Αβραμίδου, Ελένη
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF13,87 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication23,29 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA