Υποβολή Σχολίου

Μπορείτε να ανεβάσετε επώνυμα το σχόλιο σας για το βιβλίο. Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης ή/και ο Συγγραφέας θα φροντίσουν για την απάντησή του, εφόσον απαιτείται!
Αντιρατσιστική εκπαίδευση
Αν επιτρέπετε τη δημοσίευση αυτού του σχολίου, συμφωνείτε ότι αυτή θα φέρει το όνομα σας και την ιδιότητά σας. Η δημοσίευση υπόκειται και στην κρίση των αρμόδιων συνεργατών του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ. Στην αντίθετη περίπτωση, το σχόλιο σας θα παραμείνει κρυφό.