Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Results 1-10 of 74 (Search time: 0.006 seconds).
Preview :
02_chapter_06.pdf.jpg
Author(s) :
Daikos, Georgios; Kokkinos, Alexandros; Liatis, Stavros; Makrylakis, Konstantinos; Samarkos, Michail; Sfikakis, Petros; Tektonidou, Maria; Tentolouris, Nikolaos; Psychogyiou, Mina
Type :
Chapter
Preview :
02_chapter_04.pdf.jpg
Author(s) :
Daikos, Georgios; Kokkinos, Alexandros; Liatis, Stavros; Makrylakis, Konstantinos; Samarkos, Michail; Sfikakis, Petros; Tektonidou, Maria; Tentolouris, Nikolaos; Psychogyiou, Mina
Type :
Chapter
Preview :
02_chapter_10.pdf.jpg
Author(s) :
Daikos, Georgios; Kokkinos, Alexandros; Liatis, Stavros; Makrylakis, Konstantinos; Samarkos, Michail; Sfikakis, Petros; Tektonidou, Maria; Tentolouris, Nikolaos; Psychogyiou, Mina
Type :
Chapter
Preview :
9917 12 chapter_11.pdf.jpg
Author(s) :
Pseiridou, Anastasia; Lianos, Theodoros
Type :
Chapter
Preview :
02_chapter_01.pdf.jpg
Author(s) :
Daikos, Georgios; Kokkinos, Alexandros; Liatis, Stavros; Makrylakis, Konstantinos; Samarkos, Michail; Sfikakis, Petros; Tektonidou, Maria; Tentolouris, Nikolaos; Psychogyiou, Mina
Type :
Chapter
Preview :
02_chapter_07.pdf.jpg
Author(s) :
Daikos, Georgios; Kokkinos, Alexandros; Liatis, Stavros; Makrylakis, Konstantinos; Samarkos, Michail; Sfikakis, Petros; Tektonidou, Maria; Tentolouris, Nikolaos; Psychogyiou, Mina
Type :
Chapter
Preview :
02_chapter_03.pdf.jpg
Author(s) :
Daikos, Georgios; Kokkinos, Alexandros; Liatis, Stavros; Makrylakis, Konstantinos; Samarkos, Michail; Sfikakis, Petros; Tektonidou, Maria; Tentolouris, Nikolaos; Psychogyiou, Mina
Type :
Chapter
Preview :
02_chapter_09.pdf.jpg
Author(s) :
Daikos, Georgios; Kokkinos, Alexandros; Liatis, Stavros; Makrylakis, Konstantinos; Samarkos, Michail; Sfikakis, Petros; Tektonidou, Maria; Tentolouris, Nikolaos; Psychogyiou, Mina
Type :
Chapter
Preview :
02_chapter_08.pdf.jpg
Author(s) :
Daikos, Georgios; Kokkinos, Alexandros; Liatis, Stavros; Makrylakis, Konstantinos; Samarkos, Michail; Sfikakis, Petros; Tektonidou, Maria; Tentolouris, Nikolaos; Psychogyiou, Mina
Type :
Chapter
Preview :
02_chapter_05.pdf.jpg
Author(s) :
Daikos, Georgios; Kokkinos, Alexandros; Liatis, Stavros; Makrylakis, Konstantinos; Samarkos, Michail; Sfikakis, Petros; Tektonidou, Maria; Tentolouris, Nikolaos; Psychogyiou, Mina
Type :
Chapter