Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι συγγραφείς Στρατής Τσίρκας, Δημήτρης Χατζής, Αντρέας Φραγκιάς και Θανάσης Βαλτινός, στο έργο των οποίων τα δραματικά ιστορικά γεγονότα της δεκαετίας του 1940 παίζουν καθοριστικό ρόλο. Στην πρώτη ενότητα μελετώνται οι Ακυβέρνητες Πολιτείες του στρατευμένου στην κομμουνιστική Αριστερά Τσίρκα, μυθιστορηματική τριλογία που θέτει στο επίκεντρό της το αριστερό κίνημα στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται οι συλλογές διηγημάτων Το τέλος της μικρής μας πόλης και Οι ανυπεράσπιστοι του επίσης στρατευμένου στο κομμουνιστικό κόμμα Χατζή. Στην τρίτη ενότητα, η προσοχή εστιάζεται στον Λοιμό του Φραγκιά, μυθιστόρημα που αναπαριστά τον εφιαλτικό κόσμο του στρατοπέδου συγκέντρωσης. Στην τελευταία ενότητα εξετάζονται η Κάθοδος των εννιά και το Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη του Βαλτινού, όπου τα πρόσωπα βρίσκονται αντιμέτωπα είτε με ακραία ιστορικά γεγονότα (Εμφύλιος) είτε με οριακές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που τα ωθούν στη μετανάστευση.Adobe PDF (923.09 kB)
Title Details:
Man and History
Authors: Natsina, Anastasia
Kastrinaki, Angela
Dimitrakakis, Ioannis
Daskala, Evangelia
Reviewer: Stavropoulou, Erasmia Louiza
Subject: HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > MODERN GREEK PHILOLOGY
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > LITERATURE
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > PHILOLOGY > LITERARY FORMS AND GENRES > PROSE
Keywords:
Fiction
Modern
Existentialism
Modernism
Expressionism
Irrational
Liberalization
Dictatorship
1960s
Allegory
Censorship
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό συζητείται μια σημαντική τάση στην πεζογραφία της περιόδου, που υπηρετείται κυρίως από συγγραφείς της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς οι οποίοι είχαν έντονη πολιτική δράση. Πεζογράφοι όπως ο Δημήτρης Χατζής και ο Στρατής Τσίρκας διερευνούν την αναμέτρηση του ανθρώπου με τις ιστορικές δυνάμεις. Στο Τέλος της μικρής μας πόλης του Δ. Χατζή (α΄ εκδ. 1953, β΄ σημαντικά αναθεωρημένη και οριστική 1963) οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με τις προκλήσεις της νέας εποχής και οι επιλογές τους έχουν σαφή αντίκτυπο στις εξελίξεις που ακολουθούν, τόσο για τους ίδιους όσο και για τον περίγυρό τους. Στη μυθιστορηματική τριλογία του Σ. Τσίρκα Ακυβέρνητες πολιτείες (1961-1965), διερευνάται η σχετικότητα στην αντίληψη των ιστορικών γεγονότων αλλά και τα όρια των δυνατοτήτων που έχουν τα υποκείμενα να συμβάλουν στη διαμόρφωση των ιστορικών εξελίξεων.
Table of Contents:
2.1 Εισαγωγή
2.2 Στρατής Τσίρκας, Ακυβέρνητες Πολιτείες
2.2.1 Η Λέσχη
2.2.2 Αριάγνη
2.2.3 Η Νυχτερίδα
2.3 Δημήτρης Χατζής
2.4 Αντρέας Φραγκιάς
2.5 Θανάσης Βαλτινός
2.6 Επίλογος
Σημειώσεις
Linguistic Editors: Apostoli, Persia
Technical Editors: Kokolakis, Antonios
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2199
Bibliographic Reference: Natsina, A., Kastrinaki, A., Dimitrakakis, I., & Daskala, E. (2015). Man and History [Chapter]. In Natsina, A., Kastrinaki, A., Dimitrakakis, I., & Daskala, E. 2015. Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του 1960 [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 2. http://hdl.handle.net/11419/2199
Language: Greek
Is Part of: Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του 1960
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions